Tag: <span>อบรม คปอ</span>

คปอ คืออะไร อบรม คปอ มีหลักสูตรอะไรบ้าง อบรมได้ที่ไหน

ที่มาของ คปอ ได้แก่ ผู้แทนนายจ้าง ซึ่งได้มาจากการแต่งตั้งของนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง ที่ได้มาจากการเลือกตั้งของลูกจ้าง และเลขานุการ ซึ่งมาจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง หรือ จป เทคนิคขั้นสูง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หรือ จป วิชาชีพ วันนี้เราจะมาพูดถึงตำแหน่ง คปอ ว่าคืออะไร รวมถึงการอบรม คปอด้วย สามารถเข้ารับการอบรม คปอ ได้ที่ไหน มีหลักสูตรอะไรบ้าง มาดูกัน คปอ คืออะไร คปอ ย่อมาจาก คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน หน้าที่หลักๆ ของ คปอ …