Tag: <span>สร้างบ้าน</span>

ปัญหาที่อาจจะเกิดในการสร้างบ้านกับผู้รับเหมา

การสร้างบ้านนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งในความฝันของใครหลาย ๆ คนอย่างมาก และ หลาย ๆ คนนั้นในการสร้างบ้านนั้นอาจจะเลือกไม่ถูกกว่าระหว่างในการสร้างบ้านนั้นจะเลือกใช้บริการผู้รับเหมา หรือ จะเลือกใช้บริษัทรับสร้างบ้านดี ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของปัญหาของการสร้างบ้านกับผู้รับเหมาที่อาจจะเกิดขึ้นกันดีกว่านะครับ  (ปัญหาอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับ)   ใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของคุณภาพของ “วัสดุ” เพราะว่าวัสดุในการก่อสร้างนั้นจะเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นที่หลากหลายอย่างมาก จนทำให้มีการฟ้องร้องมาเยอะแล้วด้วยเช่นกัน  ซึ่งในเรื่องของวัสดุนั้นก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันที่ผู้ว่าจ้าง ดังนั้นการดูคุณภาพของวัสดุนั้นมีความสำคัญอย่างมากที่จะต้องคอยดูรายละเอียดให้ดีนะครับ หรือ เราที่เป็นผู้ว่าจ้างนั้นอาจจะเลือกในการจัดหาวัสดุอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับ   ทิ้งงาน  อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของ “การทิ้งงาน” นั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะว่า หลากหลายคนนั้นอาจจะเคยเจอปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานกันบ้าง หรือ อาจจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างดังนั้นสำหรับ ผู้รับเหมาทิ้งงาน ซึ่งปัญหานี้นั้นจะค่อนข้างหาเจอได้ง่ายตามอินเตอร์เน็ตต่าง ๆ  ซึ่งปัญหาของผู้รับเหมาทิ้งงานนั้นสามารถแก้ไขได้ง่ายมากเลยนะครับ โดยให้ผู้ว่าจ้างนั้นทำสัญญาที่ชัดเจน และ ระบุทุกอย่างให้ชัดเจนในทุก ๆ …