ปัญหาที่อาจจะเกิดในการสร้างบ้านกับผู้รับเหมา

ปัญหาที่อาจจะเกิดในการสร้างบ้านกับผู้รับเหมา

การสร้างบ้านนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งในความฝันของใครหลาย ๆ คนอย่างมาก และ หลาย ๆ คนนั้นในการสร้างบ้านนั้นอาจจะเลือกไม่ถูกกว่าระหว่างในการสร้างบ้านนั้นจะเลือกใช้บริการผู้รับเหมา หรือ จะเลือกใช้บริษัทรับสร้างบ้านดี ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของปัญหาของการสร้างบ้านกับผู้รับเหมาที่อาจจะเกิดขึ้นกันดีกว่านะครับ  (ปัญหาอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับ)  

ใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของคุณภาพของ “วัสดุ” เพราะว่าวัสดุในการก่อสร้างนั้นจะเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นที่หลากหลายอย่างมาก จนทำให้มีการฟ้องร้องมาเยอะแล้วด้วยเช่นกัน  ซึ่งในเรื่องของวัสดุนั้นก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันที่ผู้ว่าจ้าง ดังนั้นการดูคุณภาพของวัสดุนั้นมีความสำคัญอย่างมากที่จะต้องคอยดูรายละเอียดให้ดีนะครับ หรือ เราที่เป็นผู้ว่าจ้างนั้นอาจจะเลือกในการจัดหาวัสดุอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับ  

ทิ้งงาน 

อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของ “การทิ้งงาน” นั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะว่า หลากหลายคนนั้นอาจจะเคยเจอปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานกันบ้าง หรือ อาจจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างดังนั้นสำหรับ ผู้รับเหมาทิ้งงาน ซึ่งปัญหานี้นั้นจะค่อนข้างหาเจอได้ง่ายตามอินเตอร์เน็ตต่าง ๆ  ซึ่งปัญหาของผู้รับเหมาทิ้งงานนั้นสามารถแก้ไขได้ง่ายมากเลยนะครับ โดยให้ผู้ว่าจ้างนั้นทำสัญญาที่ชัดเจน และ ระบุทุกอย่างให้ชัดเจนในทุก ๆ เรื่องนะครับ เพื่อที่จะทำให้เกิดความผิดพลาดได้น้อยที่สุด และ ทำให้เกิดปัญหาได้น้อยที่สุดอย่างมาก และมีประโยชน์กับเราในชั้นศาลด้วยนะครับ  

ปัญหาของการไม่จ่ายเงินของผู้ว่าจ้าง  

สำหรับอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ “ปัญหาของการไม่จ่ายชำระค่างวดตามสัญญา” ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากสำหรับผู้รับเหมาที่อาจจะทิ้งงานได้นะครับ เพราะว่าอย่าลืมว่าผู้รับเหมานั้นก็ต้องมีเรื่องคาใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยเช่นกันดังนั้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายสำหรับผู้รับเหมา หรือผู้ว่าจ้างนั้นก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  ดังนั้นในเรื่องของการชำระเงินก็สำคัญอย่างมากนะครับ โดยถ้าหากว่าเรานั้นเป็นผู้ว่าจ้างนั้นก็ควรที่จะจ่ายเงินและชำระให้ตรงเวลานะครับ 

ปัญหาการทำงานจุกจิก 

ปัญหารในการทำงานที่จุกจิกนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนั้นก็เพราะว่าในช่วงเงินก้อนสุดท้ายที่บ้านเสร็จสิ้นนั้นเจ้าบองบ้านหรือผู้ว่าจ้างบางส่วนนั้นอาจจะมีงานอื่น ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ช่วยเหลือ ซึ่งในเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก เพราะว่าผู้รับเหมานั้นมีสิทธิ์ปฏิสเสธได้เพราะว่าไม่มีการระบุไว้ในสัญญา ดังนั้นปัญหางานจุกจิกบางทีอาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าที่คิดอีกนะครับ  

ดังนั้นจะหากเราเป็นผู้ว่าจ้างนั้นเราก็ควรเป็นผู้ว่าจ้างที่ดีในทุก ๆ เรื่องนะครับ เพราะว่าหากว่าเราทำตามข้อลกลงในทุก  ๆ อย่างแล้ว หากว่าเราโดนผู้รับเหมาหนีงานจริง ๆ โอกาสที่เราจะนะคดีก็มีสูงด้วยเช่นกันแต่กบกันหากว่าเราทำไม่ได้ทำตามภายในสัญญาที่ระบุไว้ โอกาที่จะเกิดการหนีงานก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ