คปอ  คืออะไร อบรม คปอ มีหลักสูตรอะไรบ้าง อบรมได้ที่ไหน

คปอ คืออะไร อบรม คปอ มีหลักสูตรอะไรบ้าง อบรมได้ที่ไหน

ที่มาของ คปอ ได้แก่ ผู้แทนนายจ้าง ซึ่งได้มาจากการแต่งตั้งของนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง ที่ได้มาจากการเลือกตั้งของลูกจ้าง และเลขานุการ ซึ่งมาจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง หรือ จป เทคนิคขั้นสูง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หรือ จป วิชาชีพ วันนี้เราจะมาพูดถึงตำแหน่ง คปอ ว่าคืออะไร รวมถึงการอบรม คปอด้วย สามารถเข้ารับการอบรม คปอ ได้ที่ไหน มีหลักสูตรอะไรบ้าง มาดูกัน

คปอ คืออะไร

คปอ ย่อมาจาก คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน หน้าที่หลักๆ ของ คปอ คือ พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รายงานพร้อมเสนอแนะมาตรการ แนวทางการปรับปรุง แก้ไข ให้ถูกต้องตามกฎหมายด้านความปลอดภัยต่อนายจ้าง ส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง ผู้รับเหมา หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ นอกจากนั้นก็ยังมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานด้วย

ซึ่งกิจการตามที่กฎหมายกำหนด ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปต้องมี คปอ สำหรับสัดส่วนของ คปอ มีดังต่อไปนี้

  • ลูกจ้าง 50-99 คน กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน (ประธานกรรมการ 1 คน ผู้แทนนายจ้าง 1 คน ผู้แทนลูกจ้าง 2 คน เลขาฯ จป วิชาชีพ 1 คน)
  • ลูกจ้าง 100-499 คน กรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน คน (ประธานกรรมการ 1 คน ผู้แทนนายจ้าง 2 คน ผู้แทนลูกจ้าง 3 คน เลขาฯ จป วิชาชีพ 1 คน)
  • ลูกจ้างตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป กรรมการไม่น้อยกว่า 11 คน คน (ประธานกรรมการ 1 คน ผู้แทนนายจ้าง 4 คน ผู้แทนลูกจ้าง 5 คน เลขาฯ จป วิชาชีพ 1 คน)

หลักสูตรการอบรม คปอ ประกอบไปด้วย 3 หมวดวิชาได้แก่

หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

สามารถอบรม คปอ ได้ที่ไหน

การอบรม คปอ ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด ไม่ต้องเดินทางไปเข้ารับการอบรม คปอ ที่ไหน เพราะมีสถาบันต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้จัดอบรม คปอ รวมถึง จป ในระดับต่างๆ หลายๆ สถาบันมีการปรับแผนการอบรมให้ทันสมัยและเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มากขึ้น โดยการจัดอบรม คปอ ออนไลน์ ผ่านโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันซูม ที่มีประสิทธิภาพคมชัดทั้งภาพและเสียงในระดับ Full HD หลายๆ สถาบันมีการจัดอบรม คปอทั้งแบบ In-House และ Public

หวังว่าคุณคงได้คำตอบแล้วว่า คปอ คืออะไร การอบรม คปอ มีหลักสูตรอะไรบ้างและสามารถเข้ารับการอบรม คปอได้ที่ไหน อย่างไร รู้หรือไม่ว่าถ้ากิจการใดไม่แต่งตั้ง คปอ ตามที่กฎหมายกำหนด นายจ้างจะถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ. ด้านความปลอดภัยฯ มีโทษจำคุกสูงสุด 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ