การขนส่งรถมอเตอร์ไซค์

การขนส่งรถมอเตอร์ไซค์

                การขนส่งมอเตอร์ไซค์ในสมัยก่อนนั้นเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากมาก เพราะการบริการทางด้านการขนส่งไม่รองรับมากเท่าในสมัยปัจจุบันขนาดนี้ ทั้งในเรื่องของราคา ในเรื่องของการเดินทางหรือแม้แต่เรื่องของการทำเรื่องในการขนส่งที่มีความยุ่งยาก วันนี้เรามีวิธีการส่งมอเตอร์ไซค์ในปี 2564 อย่างถูกต้องและมีการสรุปขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องทราบไว้ในบทความบทนี้แล้ว เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและการเตรียมตัว รวมไปถึงข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างสรุปไว้ที่นี้แล้ว

การขนส่งรถมอเตอร์ไซค์

                การขนส่งมอเตอร์ไซค์ในปี 2564 นี้ไม่ว่าจะผ่านจากกระบวนการซื้อขายรถจากศูนย์ซื้อรถหรือแม้แต่การย้ายถิ่นฐานจากบ้านเกิดไปยังสถานที่ทำงานใหม่ในต่างจังหวัด จึงทำเป็นต้องใช้บริการการขนส่งรถมอเตอร์ไซค์ด้วยกันทั้งสิ้นกับช่องทางไปรษณีย์ที่มีขั้นตอนที่ง่ายแสนง่ายและมีข้อกำหนดต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องทราบดังต่อไปนี้

  1. ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ต้องการจะขนส่ง
  3. สำเนาทะเบียนรถจักรยานยนตร์
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถจักรยานยนตร์ (ในกรณีที่เจ้าของมีการเปลี่ยนชื่อแล้วชื่อไม่ตรงกับในทะเบียนรถ)
  5. ขั้นตอนการกรอกเอกสาร

                เดินทางไปที่ไปรษณีย์ไทย โดยแจ้งกับพนักงานว่ามีความประสงค์ในการส่งมอเตอร์ไซค์ จากนั้นพนักงานจะนำใบรับฝากสินค้ามาให้ทำการกรอก สำคัญคือจะต้องกรอกชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับอย่างชัดเจน

ขั้นตอนการตรวจสอบสภาพรถ

                สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก ภายหลังจากการกรอกใบรับฝากบริการเรียบร้อยแล้ว พนักงานทางไปรษณีย์จะตรวจสอบร่องรอยต่าง ๆ อย่างละเอียด เพื่อเป็นการป้องกันและตรวจสอบถึงประสิทธิภาพในการจัดส่งว่าสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด (ไปรษณีย์จะรับผิดชอบมูลค่าจากการเสียหายจากการขนส่งไม่เกิน 3000 บาท) จากนั้นเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นทางพนักงานจะทำการถอดกระจกข้างออกเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการขนส่งมอเตอร์ไซค์ อีกทั้งปริมาณของน้ำมันก็จะถูกนำออกไปเพื่อป้องกันแรงเหวี่ยงจากของเหลวภายในเครื่องยนต์ทำให้การขนส่งนั้นเกิดอันตรายขึ้น จากนั้นก็จะมีการบริการห่อหุ้มรถมอเตอร์ไซค์ด้วยพลาสติกหรือไม่ ถ้าตกลงก็ต้องเสียค่าบริการ 160 บาท

  • ขั้นตอนการชำระค่าบริการการขนส่ง
  • รถมอเตอร์ไซค์ขนาดเครื่องยนต์น้อยกว่า 150 ซีซี เสียค่าบริการตั้งแต่ 1200 บาท ถึง 2640 บาท
  • รถมอเตอร์ไซค์ขนาดเครื่องยนต์ 150 – 400 ซีซี เสียค่าบริการตั้งแต่ 1500 บาท ถึง 3340 บาท
  • รถมอเตอร์ไซค์ Bigbike ทุกขนาดและรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์มากกว่า 400 ซีซี เสียค่าบริการตั้งแต่ 3300 บาท ถึง 5460 บาท
  • ขั้นตอนการรอรับรถมอเตอร์ไซค์

                ผู้รับสามารถเดินทางไปรับรถมอเตอร์ไซค์จากการขนส่งได้ที่ไปรษณีย์ที่ได้ระบุไว้ในการขนส่ง โดยสามารถตรวจสอบหมายเลขพัสดุได้ตลอดเวลาเสมือนการส่งของปกติเลยค่ะ